Tutkimukset

Rakennus- ja kosteusteknisillä kuntotutkimuksilla selvitetään ja ratkaistaan kiinteistössä olevan haitan tai altisteen lähde, joka usein ilmenee hajuna tai kiinteistön käyttäjien oireiluna.

Riskikartoitukset – tutustutaan kohteeseen ja laaditaan lausunto sen riskeistä.

Sisäilmaselvitykset – selvitetään sisäilman laatu mittauksin ja kyselyillä.

Rakennusfysikaaliset analyysit – selvitetään rakenteiden kunto ja mahdollinen vauriomekanismi.

Ilmanvaihdon tutkimukset – tutkitaan ilmanvaihdon tekninen toimivuus ja riittävyys sekä hygieenisyys.

Haitta-ainetutkimukset – kartoitetaan kiinteistön rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien haitalliset materiaalit sekä ohjeistetaan toimenpiteet.
Tutustu tarkemmin: Asbestikartoitus


Kiinteistökaupan tekniset selvitykset – selvitetään kiinteistön tekninen kunto ja korjaustarve sekä korjauskustannusten laajuus.